Kontakt

Předseda programového a organizačního výboru 
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (e-mail: malyj@faf.cuni.cz),
telefon (420) 495 067 251, 739 488 263

HANZO Production, spol. s r.o. 
Jan Lapeš (e-mail: lapes@hanzo.cz)
Lucie Lapešová (e-mail: lapesova@hanzo.cz)