Aktivní účast

On-line příjem abstrakt bude otevřen do 12.11.2023. 

Programový výbor sympozia zaslané abstrakty posoudí, případně doporučí úpravy nebo změnu sekce. První autoři přijatých sdělení jsou osvobozeni od registračního poplatku. K registraci využije první autor registrační formulář. Jednacím jazykem je čeština nebo slovenština. 

Registrační formulář

Pokyny pro autory abstraktů

Přednáška

 • Název přednášky, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.

 • "Edukativní" text včetně literárních zdrojů.

 • Rozsah - max. 6000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).

 • Ukázka: PDF   

Volné sdělení nebo poster

 • Název volného sdělení nebo posteru, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.

 • Strukturovaný abstrakt – úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), závěr, popř. literární zdroje.

 • Rozsah - max. 3000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).

 • Ukázka - volné sdělení : PDF 

 • Ukázka - poster: PDF  

e-DRBY (interaktivní řešení lékových problémů)

 • Název příspěvku, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.

 • Popsat lékový problém (kazuistiku), případně uvést krátký úvod do problematiky, možnosti řešení lékového problému, výsledek (je-li k dispozici), diskuze a závěr, literární zdroje.

 • Rozsah - max. 3000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).

 • Ukázka: PDF  

Workshop

 • Název workshopu, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.

 • Ve stručnosti popsat, co bude náplní workshopu. Velmi vhodné je uvést konkrétní kazuistiky, popř. jiné příklady, doplněné o otázky, které budou v rámci workshopu diskutovány.

 • Rozsah – max. 5000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).

 • Ukázka: PDF  

Citace literárních zdrojů

Poznámka: citace literárních zdrojů prosíme uvádět dle citačního stylu "NLM style". Zásady tvorby citací a příklady: Metodika tvorby bibliografických citací.