XXV. SYMPOZIUM KLINICKÉ FARMACIE RENÉ MACHA

Téma: Terapie v pediatrii a u kardiovaskulárních onemocnění

Termín konání

1.-2. prosince 2023

Místo konání

Konferenční centrum Zámek Mikulov, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov 

Pod záštitou

prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., předsedy České farmaceutické společnosti ČLS JEP

doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Programový a organizační výbor

Předseda: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Čestný člen: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.; PharmDr. Lada Machová; PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.; PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D., Mgr. Veronika Voděrková

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání ČLnK.